Koronea - nasza działalność - rozwój kompetencji
Rozwój kompetencji
Dzięki doświadczonemu zespołowi jesteśmy w stanie efektywnie wspierać ludzi posiadających szerokie kompetencje zdobyte w wieloletniej pracy i szkoleniom. Zespół Koronea zarządza aktywami wartymi łącznie 4 mld złotych. Jest to możliwe dzięki świadomemu procesowi oddawania decyzyjności i wolności w realizacji celów. Dla nas liczą się ludzie, nie tylko wyniki. Dzięki unikalnemu programowi zarządzania międzyfunkcyjnego umożliwiamy zdobycie kompetencji, które wcześniej mogły być osiągane jedynie w drodze wieloletnich studiów i zdobywania doświadczenia na dedykowanych stanowiskach.
Koronea - nasza działalność - filozofia działania
Filozofia działania
Koronea to świadomy i aktywny inwestor. Oznacza to, że nie tylko wydajnie wspieramy finansowo nasze projekty, ale przede wszystkim wspomagamy, poprzez bieżącą pomoc w konstruowaniu strategii biznesowych i codzienne doradztwo w jej realizacji. Naszym celem jest długofalowa kooperacja i współpraca na każdej możliwej płaszczyźnie służącej osiąganiu założonych celów i generowaniu wyników z założonych prognoz.
Koronea - nasza działalność - stabilne finanse
Stabilne finanse
Liczą się dla nas mierzalne wyniki. Dlatego staramy się dążyć do stałej nadwyżki finansowej wszystkich inwestycji przy jednoczesnym utrzymywaniu ryzyka finansowego na stabilnym poziomie.
Koronea - nasza działalność - dywersyfikacja i synergia
Dywersyfikacja i synergia
Portfolio branż, w których jesteśmy aktywni, jest przez nas ciągle, ale odpowiedzialnie dywersyfikowane. Dodatkowo dążymy do osiągnięcia synergii pomiędzy podmiotami, którymi zarządzamy, umożliwiając wymianę wzajemnych doświadczeń i kompetencji, aby w perspektywie osiągać jak najlepsze wyniki i korzyści.