Slide

W Koronea wierzymy, że prosty katalog wartości, którymi kierujemy się na co dzień, jest najlepszym drogowskazem i gwarantem powodzenia naszych wszystkich inwestycji.

Naszą siłą są ludzie, których skupiamy wokół siebie.

Rozwój

Rozwój i innowacyjność wymaga ciągłych zmian i nieustającego wysiłku, aby ich kształt był najlepszy dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Czujemy się odpowiedzialni za budowanie przyszłości i zrównoważony rozwój naszej planety, dobro zarówno ludzi jak i zwierząt. Zarządzając portfolio naszych aktywów, myślimy wyłącznie o Klientach. Zawsze dostarczamy innowacyjne produkty i usługi najwyższej jakości. Łączymy biznes, technologię, ekologię i społeczeństwo.

Pasja

Nie można osiągać efektów, nie mając w sobie pasji do tego co robimy na co dzień. To jeden z najważniejszych aspektów, które decydują o końcowym wyniku naszego wysiłku.

W Koronea wierzymy, że pasja jest jednym z najważniejszych czynników, dzięki którym znaleźliśmy się w miejsce w jakim obecnie jesteśmy i rękojmią dalekosiężnych celów do których dążymy.

val image

Siła

Unikalne projekty, to unikalne wymagania. Nie znajdując w sobie siły niezbędnej do tego, aby każdego dnia je wspierać, nie osiągniesz wiele. Dlatego Koronea skupia wokół siebie ludzi, którzy wiedzą, że siła potrzebna do codziennego kształtowania siebie i zmagań z rynkową rzeczywistością, to jedna z najważniejszych wartości.

Odwaga

Każda inwestycja wymaga odwagi. Nie można liczyć na profity i osiągnięcia nie znajdując jej w sobie. To oczywiste, dlatego w Koronea odwagę w podejmowaniu decyzji cenimy na równi z uczciwością.

Wiarygodność

Pracując z nami nie zastanawiasz się nad tym aspektem. Jest wpisany w nasze DNA. Przez ponad 35 lat działalności zasłużyliśmy na miano tych, których wysoka etyka biznesowa nie pozostawia wątpliwości. Jak w wielu innych aspektach, chcemy i tu chcemy być wzorem do naśladowania.

Otwartość

Wierzymy, że osiągnęliśmy wiele, ponieważ jesteśmy otwarci. Nie tylko na zmiany, których doświadczamy każdego dnia, ale przede wszystkim na ludzi, z którymi pracujemy i tworzymy nową, lepszą przyszłość.