W ramach działalności Koronea P.S.A. oraz spółek zależnych ściśle przestrzegamy wartości zrównoważonego rozwoju, wyrażając je poprzez zobowiązania w obszarze ESG (Environmental, Social, Governance). Nasza filozofia opiera się na trzech kluczowych elementach: odpowiedzialności społecznej, zrównoważonym zarządzaniu środowiskowym oraz skutecznym rządzeniu korporacyjnym.

Koronea - ESG - Środowisko
Environmental – środowisko

Wszyscy Pracownicy związani z Koronea P.S.A. oraz spółkami zależnymi zawsze i we wszystkich warunkach postępują w sposób odpowiedzialny za jakość i środowisko w celu zwiększania zadowolenia Klienta oraz zapewnienia udoskonalania efektu działalności środowiskowej, jak również w celu unikania zanieczyszczenia środowiska i stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Cele środowiskowe realizujemy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju poprzez systemowe podejście do jakości i środowiska obejmujące ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz metod postępowania w ramach procesów niezbędnych dla realizacji zamówień naszych Klientów. Działalność ta jest ściśle powiązana z przestrzeganiem uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska. Stale eliminujemy zagrożenia dla środowiska naturalnego, a także organizujemy szkolenia wszystkich Pracowników oraz osób działających w imieniu i na rzecz Koronea P.S.A. w zakresie podstaw i metod zarządzania jakością i środowiskiem.

Napędzamy zieloną transformację!

Nasza flagowa spółka ZPUE specjalizuje się w produkcji stacji transformatorowych i rozdzielnic. Pełni kluczową rolę w rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). Obecnie 30% naszych produktów jest dostarczanych do branży OZE. Innowacyjne rozwiązania ZPUE, w tym systemy magazynowania energii oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych w istotny sposób pomagają w redukcji emisji dwutlenku węgla.

ZPUE utrzymuje najwyższe standardy zgodne z międzynarodowymi normami ISO i posiada certyfikaty potwierdzające zgodność z normami:

  • EN 12843:2004 (odpowiednik krajowy PN-EN 12843:2008)
  • PN-EN ISO 9001:2015
  • PN-EN ISO 14001:2015
  • PN-ISO 45001:2018
  • PN-EN 1090-2:2018-09
  • PN-EN 1090-1+A1:2012
  • PN-EN ISO 3834-2:2021-09

W portfolio Koronea znajdue się również spółka E-magazyny. Jej misją jest szerzenie wiedzy o magazynowaniu energii, zielonej energii i elektromobilności.
Frima jest wydawcą portalu e-magazyny.pl, tworzy podcast o tej tematyce oraz organizuje konferencje tematyczne

Koronea - ESG - Social
Social – społeczność
W ramach działalności Koronea P.S.A. oraz spółek zależnych tworzymy rozwiązania z myślą o ludziach, w pełnym poszanowaniu dla ich spraw, godności, zdrowia oraz bezpieczeństwa.

W Koronea P.S.A. nie tylko kształtujemy przyszłość biznesu, lecz również zobowiązujemy się do troski o naszych pracowników, tworząc środowisko pracy oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju. Integrujemy społeczne wartości ze strategią biznesową, a dbałość o naszych ludzi jest nie tylko obowiązkiem, lecz integralnym elementem naszej misji. Jesteśmy przekonani, że silny zespół to fundament stabilnego i zrównoważonego rozwoju Firmy.

Największy udział w naszych działaniach na rzecz pracowników oraz lokalnej społeczności ma nasza Fundacja „Jesteśmy Blisko”, która od 2010 roku niesie pomoc na coraz większą skalę.

Poza działaniami Fundacji wspieramy naukowców, oferując stypendia i nagrody konkursach akademickich. Mamy również bogate portfolio klubów wspieranych poprzez sponsoring sportowy.

Koronea - ESG - Ład korporacyjny
Governance – ład korporacyjny

W Koronea przykładamy wielką wagę do ładu korporacyjnego, co odzwierciedla nasze zobowiązanie do transparentności, uczciwości i odpowiedzialności na wszystkich szczeblach zarządzania. Nasze spółki stosują się do rygorystycznych zasad etyki biznesowej oraz przestrzegają przepisów prawnych i regulacyjnych, aby zapewnić zrównoważony rozwój i zaufanie wszystkich naszych interesariuszy. Regularnie dokonujemy przeglądu i aktualizacji naszych wewnętrznych polityk i procedur, aby nasze działania były zawsze zgodne z najwyższymi standardami korporacyjnymi.

Zrównoważone Zarządzanie Środowiskowe obejmuje wdrożenie systemu Compliance, zapewniającego przestrzeganie obowiązków i regulacji. Oficer Compliance nadzoruje unikanie potencjalnych naruszeń prawa, które mają swoje źródło w przedsiębiorstwie i mogą wyrządzić szkody wizerunkowe lub spowodować ryzyko bycia pociągniętym do odpowiedzialności.

Kodeks Etyki dla Pracowników ustala minimalne standardy zachowania dla wszystkich pracowników. Decyzje biznesowe podejmowane są zgodnie z zasadami uczciwości i rzetelności, w oparciu o obiektywne kryteria jak koszty, jakość, wartość i obsługa. Pracownicy zobowiązani są unikać działań niezgodnych z interesami Grupy.

Kodeks Postępowania dla dostawców ustanawia minimalne wymagania dla partnerów w zakresie zgodności z prawem, etyki biznesu i uczciwości. Eliminujemy korupcję i przekupstwo, zarówno w relacjach z urzędnikami, klientami, jak i partnerami biznesowymi.

Pozostańmy
w kontakcie!

Masz pytania, sugestie, czy potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych usług? Wypełnij poniższy formularz, a nasi specjaliści odpowiedzą najszybciej, jak to możliwe.

Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c
29-100 Włoszczowa
tel. +48 41 38 81 421

Wpisz imię i nazwisko!
Wpisz adres e-mail!
Wprowadź numer telefonu!
Wpisz treść wiadomości!
Zaakceptuj zgodę RODO!